UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
 
REJESTRACJA
(Poniższe pola wypełnia lider nowo powstającego zespołu sąsiedzkiego)
 
DANE ZESPOŁU SĄSIEDZKIEGO:
 
Nazwa projektu:  max. 50 znaków, np. Ogród pod dębem
Województwo:
Kod pocztowy: -
Miejscowość:
Poczta:
Adres (ulica):
 
DANE LIDERA ZESPOŁU:
 
Imie: 
Nazwisko: 
E-mail: 
Telefon: 
Login:
Hasło musi zawierać od 5 do 20 znaków, małe i wielkie litery, co najmniej jedną cyfrę i znak specjalny
Hasło: 
Powtórz hasło: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu Fundację Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie al. Solidarności 104 01-016 (zwaną dalej Fundacją), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., w związku z przeprowadzeniem konkursu "Zielona Ławeczka" i moim udziałem w tym konkursie. Zostałem poinformowany/poinformowana, że podane dane są konieczne do przeprowadzenia konkursu i kontaktu w sprawie ewentualnej wygranej a jedynym odbiorcą danych jest Fundacja. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/świadoma faktu, że podanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania, jak i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną drogą elektroniczną w związku z moim udziałem w Konkursie na podany w formularzu adres e-mail.
Akceptuję regulamin konkursu "Zielona Ławeczka".
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu Fundację Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie al. Solidarności 104 01-016 (zwana dalej Fundacją), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., w związku z otrzymywaniem informacji o konkursach i projektach Fundacji. Zostałem poinformowany/poinformowana, że podane dane są konieczne do poinformowania mnie o konkursach i projektach Fundacji , a jedynym odbiorcą danych jest Fundacja. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/świadoma faktu, że podanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia zadania zaprzestania ich przetwarzania, jak i wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto wyrażam zgodę na kontaktowanie się ze mną drogą elektroniczną w związku z przesyłaniem informacji o konkursach i projektach Fundacji na podany w formularzu adres e-mail.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez fundatora konkursu Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa, NIP: 527-020-33-13 zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy nr KRS0000015525. Dane będą umieszczone w zbiorze danych osobowych o nazwie "Uczestnicy projektów Fundacji BOŚ" i wykorzystywane w celu prowadzenia działań marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz,że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
zgoda obowiązkowa

PARTNERZY I PATRONI
 
PATRONI MEDIALNI
KONTAKT
FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA AL. SOLIDARNOŚCI 104, 01-016 WARSZAWA LAWECZKA@FUNDACJABOS.PL 507 006 579