Aby powstał Zespół musi zebrać się minimum 5 osób, ale im więcej uczestników zaangażuje się w projekt tym lepiej.