Zachęcamy do organizowania spotkań sąsiedzkich, wydarzeń, na których jak największa grupa osób będzie mogła dowiedzieć się o projekcie i zostanie zachęcona do udziału w nim. Proponujemy rozwieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych z informacją o wydarzeniu.