Lider to osoba odpowiedzialna, z zamiłowaniem do zieleni, dbająca o rośliny. Lider powinien wspierać grupę i angażować uczestników do pracy, dbając o to by wszystkie niezbędne czynności były wykonywane. To osoba odpowiedzialna za kontakt z organizatorami projektu oraz Administracją terenu. Proponujemy, aby funkcję lidera pełnił pracownik Administracji aranżowanego terenu.