Aby wziąć udział w konkursie należy zebrać grupę minimum 5 sąsiadów i wybrać lidera. Lider rejestruje swój Zespół na stronie konkursu po wyborze przycisku  Zarejestruj zespół