UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
FBOS FundacjaBos
   
STRONA GŁÓWNA O KONKURSIE REGULAMIN PLAN DZIAŁAŃ TERMINARZ GRANTY GALERIA EKSPERCI FAQ KONTAKT
ZŁÓŻ WNIOSEK   >>> NOWY UCZESTNIK: ZAREJESTRUJ SIĘ MAM JUŻ KONTO: ZALOGUJ SIĘ  
Projekt może wypełnić i zgłosić tylko lider zespołu po zalogowaniu się
NAZWA PROJEKTU:
  Projekt musi mieć nazwę. Prosze ją wpisać
Zadanie 1. BUDOWA ZESPOŁU SĄSIEDZKIEGO


Realizatorami projektu są Zespoły Sąsiedzkie złożone z co najmniej 5 (może być więcej) mieszkańców osiedla przystępującego do projektu.

Proszę krótko opisać członków zespołu i ich funkcje w Zespole. Członkowie Zespołu wybierają Lidera, który utrzymuje kontakt z Organizatorem Projektu „Zielona Ławeczka”.

Formularz "Zgłoszenie projektu" na konkurs wysyła ze swojego konta Lider Zespołu.

Konieczne jest włączenie do działań Zespołu Sąsiedzkiego przedstawiciela - Administratora rewitalizowanego terenu (spółdzielni, wspólnoty lub samorządu).

Proszę załączyć:
 • zdjęcie Zespołu Sąsiedzkiego.
 • skan zgody administratora na przebudowę wybranego terenu wokół budynku.
Ocena tego zadania:
 • za każdego członka Zespołu i opis jego funkcji - do 5 punktów (punktowanych jest maksymalnie 10 osób) - 50 pkt
 • za załączenie zdjęcia Zespołu - 10 pkt
MAKSYMALNIE - 60 PKT
województwo:
kod pocztowy:-
miejscowość:
poczta:
adres (ulica):
Liczba uczestników Zespołu przystępujących do projektu: 0
dodaj nowego członka zespołu
DANE ADMINISTRATORA:


Administrator terenu będzie beneficjentem przyznanych środków finansowych na realizację projektu.

Proszę załączyć skan zgody administratora terenu na przeprowadzenie przebudowy otoczenia wokół bloku
(wzór w załączeniu).
Nazwa administratora terenu:
kod pocztowy: -
miejscowość:
poczta:
adres (ulica):
e-mail:
telefon:
NIP: (np. 5272621345)
Bank:
nr konta:
Skan deklaracji administratora:
Skan deklaracji prosimy przesyłać w formacie pdf (lub jpg o szerokości do max. 1000px).
Deklaracja akceptacji projektu przez Administratora Terenu do pobrania tutaj
Osoba upoważniona do podpisania umowy: dodaj
stanowisko w administracji:
Osoba reprezentująca administratora terenu: dodaj
stanowisko w administracji:
Zadanie 2. OPIS STANU AKTUALNEGO


Proszę w kilku zdaniach (do 1800 znaków) opisać stan aktualny terenu i budynku/ów:
 • krótki opis okolicy – duże czy małe osiedle;
 • krótki opis miejsca, które będzie podlegało aranżacji;
 • liczba mieszkańców budynku/ów (liczba pięter, liczba lokali na piętrze, itp.);
 • informacja o terenach zielonych, miejscach wspólnych spotkań dających możliwość porozmawiania;
 • informacja o relacjach sąsiedzkich - czy sąsiedzi się znają, lubią, czy do tej pory nawiązały się wśród nich bliższe znajomości itp.
Proszę załączyć:
 • plan terenu (odręczny rysunek, ksero planu osiedla, itp.);
 • zdjęcia dokumentujące aktualny wygląd miejsca, które będzie aranżowane
  (maksymalnie 5 szt.);
JEDNO ZE ZDJĘĆ, WYBRANE PRZEZ ZESPÓŁ ORAZ PLAN BĘDĄ WIDOCZNE W ZAKŁADCE PROJEKTY JAKO DOKUMENTACJA PROJEKTU (STAN "PRZED").

Ocena tego zadania:
 • za opis stanu obecnego terenu - do 100 pkt
 • za plan terenu - do 30 pkt
 • za zdjęcia terenu - do 30 pkt
MAKSYMALNIE – 160 PKT

Zadanie 3. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ARANŻACJI MINI-OGRODU I KOSZTORYSU JEGO REALIZACJITo najważniejsze zadanie w konkursie. Prosimy przedstawić swój pomysł na planowany ogród. Projekt musi być przedstawiony zarówno w formie graficznej jak i opisowej.

Prosimy wgrać projekt graficzny ogrodu. Nie musi być przygotowany przez profesjonalnego architekta zieleni. Projekt może być sporządzony ręcznie na kartce lub przygotowany w programie komputerowym. Najważniejsza jest jego czytelność. Elementy ogrodu mogą zostać oznaczone symbolicznie. Istotne jest, żeby sędziowie byli w stanie zrozumieć przyświecający Państwu pomysł.

Proszę też opisać pomysł jaki Państwu przyświecał. Jakie zmiany chcą Państwo wprowadzić, czemu uważają ją Państwo te zmiany za istotne. W jakim stylu ma być ogród, jakie rośliny chcą Państwo zasadzić

Projekt nasadzeń zieleni musi zawierać wykaz wykorzystanych roślin jak również orientacyjny kosztorys. Wszystkie prace techniczne przeprowadzane będą we własnym zakresie mieszkańców.

Dodatkowo punktowane jest uwzględnienie w ogrodzie elementów proekologicznych, takich jak: rodzime gatunki roślin, rośliny miododajne, schronienia dla różnych gatunków zwierząt i inne.

Proszę załączyć:
 • graficzny projekt aranżacji mini-ogrodu z zaznaczonym miejscem ustawienia Zielonej Ławeczki oraz miejscami nasadzeń nowych roślin. Wszystkie rośliny muszą być podpisane ich nazwą gatunkową oraz musi być podana ich ilość;
 • kosztorys realizacji projektu, który należy przygotować w Tabeli Kosztorysowej.W tabeli należy również podać informacje dotyczące pozyskanych dodatkowych zasobów na realizację projektu;

Proszę opisać:
 • koncepcję projektowanego ogrodu i planowane prace.

 • rozwiązania proekologiczne uwzględnione w projekcie ogrodu.

Ocena tego zadania:
 • za projekt aranżacji mini-ogrodu wraz z legendą - do 300 pkt
 • za opis projektu - do 100 pkt
 • za kosztorys - do 100 pkt
 • za uwzględnienie elementów ekologicznych - do 100 pkt
MAKSYMALNIE - 600 PKT

TABELA KOSZTORYSOWA
Numer odnośnika na rysunku Nazwa gatunkowa rośliny (po polsku) / element aranżacji ogrodu Rodzaj rośliny (do wyboru) / element aranżacji ogrodu Liczba roślin / elementów aranżacji ogrodu Koszt jednostkowy brutto [zł] Suma [zł] Sposób finansowania
OPISANIE PROJEKTU W TYM JEGO ELEMENTÓW EKOLOGICZNYCH

Zadanie 4. KONSULTACJA SPOŁECZNA PROJEKTU


Zespół powinien zachęcić szerszą grupę sąsiadów do współpracy i udziału w projekcie. Spotkanie sąsiedzkie ma na celu uzyskanie akceptacji lokalnej społeczności mieszkańców budynku dla projektu „Zielona Ławeczka”.

Proszę przedstawić informacje na temat (max. 1800 znaków):
 • sposobu upowszechniania idei przystąpienia do projektu Zielona Ławeczka wśród sąsiadów;
 • przebiegu spotkania w grupie sąsiadów, na których opracowany zostanie plan przebudowy terenu;
 • liczby dodatkowych osób, które postanowiły zaangażować się w działania Zespołu Sąsiedzkiego.
Proszę załączyć 2 zdjęcia:
 • ilustrację ulotki/zaproszenia na zebranie;
 • zdjęcie z zebrania;
Ocena tego zadania:
 • za opis promocji projektu (przygotowanie planu spotkania, przygotowanie ulotki) - do 40 pkt
 • za opis akcji marketingowej pozyskiwania nowych uczestników projektu - do 100 pkt
 • za załączenie ulotki/plakatu zapraszającego na zebranie - do 20 pkt
 • za załączenie zdjęcia z zebrania - 10 pkt
MAKSYMALNIE - 170 PKT

Zadanie 5. PRZYGOTOWANIE HARMONOGRAMU REALIZACJI PROJEKTU W OKRESIE WIOSNA - LATO 2020


Harmonogram prac określa czynności do wykonania przy przebudowie mini - ogrodu. Do każdego rodzaju pracy proszę przypisać osoby za nie odpowiedzialne.

Proszę przedstawić:
 • szczegółowy harmonogram prac modernizacyjnych obejmujący okres od projektu do realizacji (wiosna – lato 2020)
Ocena tego zadania:
 • za przedstawienie harmonogramu prac przy realizacji mini-ogrodu do 100 pkt
MAKSYMALNIE – 100 PKT
Termin Rodzaj pracy Kto (uczestnik lub grupa) Liczba godzin pracy
Zadanie 6. PRZYGOTOWANIE HARMONOGRAMU PIELĘGNACJI MINI - OGRODU W OKRESIE JESIEŃ - ZIMA 2020/2021


Harmonogram prac określa czynności do wykonania przy przebudowie mini - ogrodu. Do każdego rodzaju pracy proszę przypisać osoby za nie odpowiedzialne. Należy również opisać plan rozwoju ogrodu na przyszłe miesiące i lata - możliwość powiększenia go, nasadzenia nowych roślin, powstania nowych ogrodów w okolicy.

Proszę przedstawić:
 • ogólny harmonogram prac pielęgnacyjnych po założeniu ogrodu (jesień – zima 2020/2021)
 • plan rozwoju ogrodu w kolejnych latach
Ocena tego zadania:
 • za przedstawienie harmonogramu prac pielęgnacyjnych mini-ogrodu i opisanie planów rozwoju do 100 pkt
MAKSYMALNIE – 100 PKT
Termin Rodzaj pracy Kto (uczestnik lub grupa) Liczba godzin pracy
PLAN ROZWOJU OGRODU

Liczba mieszkańców bloku, przy którym będzie stała ławeczka:
Łączny koszt projektu: zł (np. 860)
Łączna, szacowana liczba godzin pracy własnej: godz (np. 40)
PARTNERZY I PATRONI
PATRONI MEDIALNI
KONTAKT
FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA UL. ŻELAZNA 32, 00-832 WARSZAWA LAWECZKA@FUNDACJABOS.PL 507 006 579