Do grupy elementów, które możemy starać się wykorzystać do stworzenia atrakcyjnej oprawy dla naszej ławeczki należy zaliczyć istniejącą roślinność, a zwłaszcza atrakcyjne drzewo lub pięknie kwitnącą grupę krzewów.

W takim przypadku trzeba jednak pamiętać, aby ustawiając ławeczkę i mocując ją do podłoża nie uszkodzić systemu korzeniowego roślin, bo może to wpłynąć na osłabienie ich kondycji. A nie chcemy ich przecież zniszczyć! Również dosadzanie roślin, stanowiących uzupełnienie wymyślonej przez nas kompozycji, wymagać będzie zachowania ostrożności i precyzji przy wykonywaniu prac terenowych.