Dostępnych jest wiele roślin, które będziemy mogli posadzić w otoczeniu ławeczki. Dokonując wyboru warto zwrócić uwagę na ich cechy gatunkowe, wymagania glebowe i potrzeby związane z warunkami świetlnymi, a także wymagania dotyczące ich pielęgnacji.

Jakość sadzonki

Drzewa, które chcemy posadzić, powinny mieć wykształcony właściwy pokrój, ich korona ma być równomiernie rozwinięta, symetryczna, o prawidłowym dla danego gatunku kształcie.

Należy dobierać rośliny z gatunków rodzimych, w odmianach o cechach i pokroju wykazujących większą odporność na warunki miejskie lub charakteryzujących się ciekawym kolorem liści, pni, itp. W doborze należy przewidzieć odpowiedni udział gatunków rodzimych owocujących, stanowiących (szczególnie zimą) bazę pokarmową dla ptaków.

Wybór danych gatunków roślin powinien uwzględniać również to, w jaki sposób funkcjonuje najbliższe otoczenie. Nie wolno sadzić, np. przy szkołach, przedszkolach i placach zabaw dla dzieci drzew o atrakcyjnych, ale trujących owocach, brudzących nawierzchnie i samochody.
Na terenach zieleni zabytkowej dobór gatunków dokonywany jest w uzgodnieniu z właściwymi służbami konserwatorskimi (Wojewódzki Konserwator Zabytków lub Miejski Konserwator Zabytków).

Nie kupuj drzew, które:

  • szybko się rozrastają, osiągają duże rozmiary i trzeba będzie je ogłowić lub w niedługim czasie skracać ich przewodnik,
  • niskiej jakości (z połamanymi gałęziami, porażonych grzybami, zaatakowanych przez szkodniki, z niewłaściwie przebarwionymi liśćmi, z popękaną korą, ze starymi ranami na pniu i gałęziach, o zbyt małej bryle korzeniowej i grubymi korzeniami owijającymi się spiralnie wokół bryły, np. w doniczce),
  • drzew szczepionych na pniu, o zdeformowanym pokroju, z czasem ulegającym deformacjom (wyjątkiem są m.in.: robinia akacjowa ‘Umbraculifera i wiśnia osobliwa odm. kulista).

W przypadku krzewów, czy roślin okrywowych lub bylin, mamy większą dowolność, bo nie osiągają tak dużych rozmiarów, a zasady doboru gatunkowego są analogiczne, jak dla drzew.