Wyposażenie, które znajduje się na ternie podwórek powinno być bezpieczne. Cechy bezpiecznego wyposażenia podwórka to między innymi: stabilne siedzenia, murki, latarnie, kosze na śmieci, brak wyłamanych drzwiczek od instalacji elektrycznych, brak ostrych krawędzi elementów wyposażenia podwórka, brak śmieci na podwórkach, brak odchodów na trawnikach.

Zachowanie elementów małej architektury w dobrym stanie wymaga standardowych zabiegów konserwacyjnych i porządkowych. Wydaje się, że konserwacja wyposażenia, tak jak utrzymanie roślinności, przy odpowiednim podziale prac pomiędzy mieszkańców nie powinna stwarzać problemów.

Zabiegami, jakie będzie trzeba wykonywać cyklicznie, są: bieżące naprawy, odmalowywanie wybranych elementów wyposażenia. Zabiegami bardziej zaawansowanymi będą naprawy nawierzchni.

Należy pamiętać, że nowo instalowane elementy wyposażenia powinny być odporne na akty wandalizmu. Wiadomo, że nic nie ustrzeże naszego podwórka, jeżeli ktoś celowo zechce coś zniszczyć, ale zastosowanie dobrze umocowanego, trwałego, wykonanego z mocnych materiałów wyposażenia może przedłużyć atrakcyjny wygląd naszego ogródka.

Koszty, jakie mogą ponieść mieszkańcy na utrzymanie elementów wyposażenia podwórka, to przede wszystkim zakup lakierów i farb do odnawiania wyposażenia.