Spis zagadnień, o których powinniśmy pamiętać przy lokowaniu ławeczki na naszym terenie.

Sprawdź, czy ławeczka:

 • nie jest ustawiona zbyt blisko śmietnika lub placu gospodarczego
 • nie jest ustawiona zbyt blisko okien mieszkań sąsiadów
 • nie jest ustawiona zbyt blisko wejścia do klatki schodowej
 • nie będzie utrudniała dostępu do np. pomieszczeń gospodarczych
 • nie będzie zagradzała łatwego przejścia do stref osiedla o innych funkcjach
 • nie jest ustawiona zbyt blisko placu zabaw, boiska lub innych intensywnie użytkowanych miejsc narażonych na hałas i nadmierny ruch
 • nie jest ustawiona zbyt blisko miejsc postojowych dla samochodów i zbiorowych parkingów
 • nie jest ustawiona zbyt blisko intensywnie użytkowanych, ruchliwych dróg dojazdowych, placów manewrowych dla pojazdów itp.
 • nie blokuje dojazdu dla samochodów i służb oczyszczania miasta
 • nie jest ustawiona zbyt blisko istniejących drzew i krzewów
 • nie sąsiaduje zbyt blisko z sieciami podziemnymi i przewodami, co uniemożliwi posadzenie roślin
 • nie będzie stała w miejscu nadmiernie nasłonecznionym lub zacienionym przez większą część dnia
 • nie będzie stała w miejscu narażonym na przeciągi
 • komponuje się z innymi elementami wyposażenia w bezpośrednim otoczeniu