W przestrzeni osiedla mieszkaniowego istnieją już pewne formy zagospodarowania terenu, do których musimy się odnieść.

Część z nich może ułatwić nam wygospodarowanie atrakcyjnego miejsca dla lokalizacji ławeczki, a niektóre nam to uniemożliwią. Wśród kryteriów wyboru miejsca, oprócz względów kompozycyjnych, należy wziąć pod uwagę również uwarunkowania techniczne i ekonomiczne.