Sposoby zaopiekowania się roślinami na jesieni.

W tym okresie powinniśmy się przygotować na zwiększenie zakresu prac – zarówno pielęgnacyjnych po okresie wegetacyjnym (np. cięcia sanitarne, obcinanie przekwitłych kwiatostanów) oraz prac związanych z przygotowaniem roślin do zimy. Sezon zimowy może być dla nich szczególnie kłopotliwy: dla drzew ze względu na solenie dróg w ich otoczeniu. Ideałem byłoby zaprzestanie solenia nawierzchni pieszych i jezdnych na rzecz posypywania ich piaskiem. Nadmierne przedostawanie się soli do gleby, ale również osadzanie się jej na roślinach może prowadzić do ich stopniowego zamierania. W przypadku bylin i mniejszych krzewów może wystąpić problem z ich przemarzaniem. Dobrą praktyką jest również przygotowanie bylin do sezonu zimowego, na przykład poprzez przykrycie ich igliwiem, a niektóre krzewy wymagać będą opatulenia ich np. agrowłókniną.

Należy pamiętać o tym, że aby uzyskać prawidłowy pokrój wybranych roślin, należy je systematycznie przycinać. Okres dokonywania tych zabiegów należy dostosować do danego gatunku. Obsadzając nasz ogród warto zapoznać się z tymi informacjami (np. pozyskać je od szkółkarza u którego kupujemy rośliny, albo chociażby na stronach internetowych). Niektóre z sadzonych roślin np. tawuły czy forsycje nie boją się przycinania, a wręcz wymagają radykalnych, corocznych cięć.