Czas świętować, ale zaraz potem zabrać się do kolejnego etapu planowania. Trzeba przemyśleć, jak zrealizujemy nasz projekt.

Trzeba zapewnić odpowiednią liczbę wykonawców, narzędzia, warunki do pracy. Zorganizujmy festyn podwórkowy z muzyką, domowymi ciastami i lemoniadą, zaprośmy do współpracy znajomych, a jeśli trzeba – rozłóżmy pracę na etapy. W miłej i przyjaznej atmosferze nie tylko łatwiej jest podjąć decyzje, kto czym się zajmie. Również sama praca okaże się znacznie bardziej przyjemna!

Przygotowanie terenu

Przed sadzeniem roślin, teren trzeba dobrze przygotować – oczyścić ze śmieci, chwastów, kamieni, resztek podbudowy czy nawierzchni.

Jeśli planujemy stworzyć placyk i wprowadzić nasadzenia w sąsiedztwie drzew i krzewów istniejących, pamiętajmy o tym, aby wszelkie prace prowadzić ręcznie, żaby nie uszkadzać ich korzeni. Nasadzenia w otoczeniu ławeczki można wykonać wówczas, gdy nie będą one kolidowały w drastyczny sposób z systemem korzeniowym roślin istniejących. Jeśli zdecydujemy się na wykonanie oprysków mających na celu zwalczenie chwastów, należy zachować szczególną ostrożność. Preparat nie może uszkodzić drzew i krzewów przewidzianych do zachowania. Warto osłonić je folią (np. malarską) przed opryskiem, a także sprawdzić kierunek i siłę wiatru. Nie zapominajmy o odpowiednim stroju, maseczce na twarz i wszelkich zaleceniach producenta, chroniących nasze zdrowie.

Teraz nadszedł dobry moment na ułożenie dodatkowych fragmentów nawierzchni, zainstalowanie ławeczki, montaż ewentualnych trejaży, pergoli, kosza na śmieci czy stojaka na rowery. Rośliny należy wprowadzać dopiero po zakończeniu pozostałych prac terenowych i związanych z montażem elementów wyposażenia. Pozwoli to uniknąć start na etapie sadzenia roślin.

Przymocowanie ławeczki

Nasza ławeczka jest bardzo elegancka i może stać się łupem „nieproszonych” gości, dlatego warto ją przytwierdzić do fundamentów z bloczków betonowych, zakopanych równo z gruntem lub przymocować ją do jakiegoś innego stabilnego elementu wyposażenia. Nie należy przykręcać nóg ławki bezpośrednio do kostki i płyt chodnikowych, bo już nie raz zdarzyło się, że ławeczka „wyszła” razem z czterema z tych elementów!

Przygotowanie podłoża

Po uprzątnięciu terenu, zamontowaniu ławeczki i elementów wyposażenia, czas na przygotowanie gleby przeznaczonej pod nasadzenia roślin. Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod obsadzenia drzewami i krzewami powinna być uprawiona na głębokość minimum 30 cm. Można użyć do tego szpadla lub wideł i lekko przekopać (uwaga na korzenie!) lub spulchnić podłoże. Jeśli gleba nie jest najlepsza, np. zbyt zwięzła, można zmieszać ją z piaskiem i urodzajną ziemią kompostową, która dostępna jest nawet w niewielkich centrach ogrodniczych. Należy unikać stosowania torfu, jako materiału organicznego, ze względu na konieczność pozyskania go ze źródeł naturalnych, a także łatwe podleganie procesom mineralizacji pod wpływem przesuszenia, o co w mieście nietrudno. Stanie się on przez to zupełnie nieprzydatny dla roślin. Trzeba również sprawdzić spadki i poziom terenu. Nie wolno nadsypywać ziemi w miejscach, gdzie znajdują się korzenie drzew i krzewów, ani nadmiernie ich odkopywać. Warto też sprawdzić, czy woda swobodnie wsiąka w grunt lub ma gdzie powierzchniowo odpłynąć. Łatwiej jest podlać roślinę podczas suszy, niż próbować ją osuszyć kiedy stagnuje woda, co często jest przyczyną gnicia. Jeżeli w przestrzeni osiedla w zimę posypuje się ścieżki solą, warto się upewnić, czy woda z nawierzchni nie wpływa bezpośrednio pod rośliny.