Oto wskazówki jak prawidłowo sadzić odpowiednie gatunki roślin.

Sadzenie drzew

Drzewa należy sadzić na taką samą głębokość, na jakiej rosły poprzednio, w szkółce. Poziom posadowienia drzew trzeba zatem precyzyjnie dostosować do projektowanego profilu terenu. Doniczki i elementy opakowań należy usunąć przed sadzeniem roślin, zostawiając siatkę, jutę lub inne tkaniny ulegające biodegradacji, a zabezpieczające bryłę korzeniową przed rozsypaniem. Drzewo posadowione na odpowiednim poziomie powinno się zabezpieczyć 3 palikami wbitymi w grunt poza obrysem bryły korzeniowej, w odległości 30-40 cm od niej. Do pnia i palików, na wysokości 30 cm od góry palika, mocuje się taśmy stabilizujące drzewo. Celem tych zabiegów jest uniknięcie pochylania się lub wyłamania nowo posadzonego drzewa, zanim bryła korzeniowa zacznie przerastać grunt. Należy się zatem upewnić, czy system mocujący jest wykonany poprawnie – nieprawidłowo wykonany stwarza więcej szkód niż pożytku. Drzewa trzeba starannie podlać natychmiast po posadzeniu.

Sadzenie krzewów i roślin okrywowych

Rośliny sadzimy na takiej samej głębokości, na jakiej rosły w szkółce lub/i w pojemniku. Pojemniki usuwamy przed sadzeniem. Doły pod duże krzewy wykonujemy odpowiednio większe od bryły korzeniowej. Dół należy wypełnić mieszanką gruntu i ziemi kompostowej w proporcji zależnej od kondycji podłoża i wymagań poszczególnych gatunków. Zapełniamy go kolejnymi warstwami zagęszczając tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni krzewów powinien być odpowiednio zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie, więc krzewy należy starannie podlać natychmiast po posadzeniu.

Rośliny z odkrytym korzeniem (z gołym korzeniem, kopane) należy sadzić na wiosnę (marzec – kwiecień) i pod koniec okresu wegetacyjnego.

Rośliny z bryłą korzeniową (korzeń z ziemią, zawinięty w jutę) należy sadzić na wiosnę lub jesienią (najlepiej w stanie bezlistnym), o ile pędy wykazują odpowiedni stopień zdrewnienia.

Rośliny uprawiane w donicach można sadzić przez cały rok, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne.

Sadzenie żywopłotów

Rośliny należy sadzić w dołki bądź rowki. Jednorzędowo, dwurzędowo (naprzemianlegle) lub wielorzędowo (na mijanego). Pozostałe zasady są zgodne z ogólnymi zasadami sadzenia krzewów.

Sadzenie roślin na kwietnikach i rabatach kwiatowych (byliny, rośliny cebulowe)

Cebule tulipanów należy sadzić we wrześniu-październiku na głębokości równej 2-3-krotnej ich wysokości. Odstępy pomiędzy cebulami powinny wynosić około 2-3-krotnej szerokości cebul. Zaleca się sadzenie roślin cebulowych do dołów wyznaczonych szpikulcem do cebul. Nie sadźmy ich zbyt symetrycznie, gdyż wyglądałoby to nienaturalnie. Po umieszczeniu cebul w glebie należy przykryć ją rozdrobnioną korą. Taka ściółka zabezpieczy podłoże przed utratą wilgoci i ograniczy wzrost chwastów. Dodatkowo, w przypadku cebul sadzonych jesienią, grubsza warstwa ściółki ograniczy przemarzanie gleby.

Sadzenie innych roślin cebulowych należy wykonywać zgodnie z ich cyklem wegetacyjnym, wg danych podanych w poniższej tabeli.

Terminy sadzenia cebul oraz bulwocebul

nazwa rodzajowatermin sadzenia cebul lub
bulwocebul do gruntu
nazwa rodzajowatermin sadzenia cebul lub
bulwocebul do gruntu
narcyzyk. VIIlilieVIII – IX
zimowityVII – VIIIszachowniceIX
krokusy jesienneVIIIkrokusy wiosenneIX/X
śnieżyca wiosennaVIIIcebuliceIX – X
szafirkiVIII – IXtulipanypoł. IX – poł. X
śnieżyczka przebiśniegVIII – IXhiacyntyX
śniedkiVIII – IXczosnkiX
  kosaćce cebulowekoniec XSadzenie pnączy

Pnącza sadzimy podobnie jak krzewy i rośliny okrywowe w dołki wypełnione ziemią urodzajna i dobrze podlewamy. Wokół sadzonek formujemy misy i wysypujemy korą, żeby nie dopuścić do rozwoju chwastów, które bardzo szybko mogą „zagłuszyć” nasze pnącze.

Ponadto pnącza dobrze jest przytwierdzić do tymczasowych podpór drewnianych (bambusowych), które należy usunąć po upływie około dwóch lat, gdy pnącza przytwierdzą się przylgami lub wąsami wystarczająco mocno do powierzchni ściany lub podpory, czy trejażu.

Zakładanie trawników

Najlepszym terminem siewu jest wrzesień oraz październik lub przełom marca-kwietnia i maja. Przed siewem trawy należy wzruszyć lekko wierzchnią warstwę gleby (2-4 cm), rozbijając przy tym grudki. Nasiona należy wysiewać na glebę lekko wilgotną, najlepiej po naturalnych opadach. W przypadku sztucznego zraszania należy odczekać aż woda wniknie do głębszych warstw gruntu, a warstwa wierzchnia lekko przeschnie, w przeciwnym wypadku nasiona traw będą przylepiać się do grudek ziemi i nie będzie możliwe ich przykrycie. Siać można siewnikiem lub ręcznie, stosując metodę krzyżową pojedynczą. W przypadku dobrego przygotowania podłoża i optymalnych warunków zewnętrznych norma wysiewu wynosi 30 g/m2 (lub wg wskazań dla konkretnej mieszanki).

Po siewie nasiona należy bezwzględnie przykryć ziemią na głębokość nie większą niż 0,5-1 cm i zagrabić używając kolczatki lub grabi. Na koniec należy zwałować lekkim wałem i delikatnie zraszać, żeby nie spowodować wymywania i przemieszczania się nasion.