Ograniczeniem, o którym często zapominamy, jest obecność elementów uzbrojenia terenu usytuowanych tuż pod powierzchnią ziemi. Cały system instalacji i przewodów doprowadzających media do naszych domów i urządzeń terenowych (np.: latarni oświetlających alejki osiedlowe), ma swój określony przebieg. Lokalizacja ławeczki na którejkolwiek z tych instalacji będzie niewłaściwa, o czym przekonamy się przy pierwszej awarii – trzeba ją będzie przestawić.

Sadzenie roślin na przewodach podziemnych jest niedopuszczalne, a konsekwencje będą niekorzystne dla obu grup elementów. Systemy korzeniowe drzew i dużych krzewów będą niszczyć instalacje oraz ograniczać do nich dostęp dla służb dokonujących napraw. Również częste przesadzanie roślin, nawet tych małych, podwyższy koszty ich utrzymania i wpłynie niekorzystnie na ich stan zdrowotny. Rośliny starsze mogą tego nie przetrwać. Obecność podziemnych przewodów ograniczy jednocześnie wzrost roślin oraz ich bezpośredni dostęp do podłoża i składników odżywczych.
Podobna sytuacja dotyczy sadzenia roślin zbyt blisko istniejących w terenie elementów małej architektury i budynków. Korzenie będą niszczyć ich fundamenty, a nadmiernie rozrastające się korony drzew uszkodzą elewacje, albo znacznie zasłonią dostęp naturalnego światła do mieszkań. Konieczna jest zatem znajomość minimalnych odległości sadzenia drzew i krzewów od elementów uzbrojenia terenu i różnych obiektów.

Tab. 1 Dopuszczalne minimalne odległości sadzenia drzew i krzewów od różnych obiektów i elementów infrastruktury technicznej*

Nazwa obiektu / elementuDrzewaKrzewy
Zabudowa o wysokości powyżej 7 m5,0 m1,5 m
Zabudowa o wysokości poniżej 7 m4,0 m1,5 m
Ogrodzenia o wys. 2 m i wyższej4,0 m1,0 m
Ściany oporowe, strome skarpy, tarasy1,0 m0,5 m
Sieć oświetleniowa2,0 m2,0 m
Krawędzie ścieżek0,75 m0,4 m
Wodociąg, przewód gazowy, sieć cieplna2,0 m2,0 m
Kanalizacja2,0 m1,5 m
Podziemny kabel energetyczny i telekomunikacyjny2,0 mnie kolidują
Słup energetyczny5,0 mnie kolidują

* na podstawie: Korzeniewski Wł. „Odległości między obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi”, Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa 2002.