Aby uniknąć nieporozumień i konfliktów w przyszłości, najlepszym rozwiązaniem będzie współpraca wszystkich przyszłych użytkowników ławeczki już na etapie podejmowania decyzji o wyborze miejsca jej usytuowania. Porozumienie to ułatwi dalsze postępowanie i utwierdzi nas w przekonaniu, że zmierzamy do właściwie obranego celu.

W przestrzeni osiedla mieszkaniowego ławkę można postawić w różnych miejscach i otoczeniu, a ostateczna decyzja o jej lokalizacji wcale nie jest łatwa. Głównym warunkiem do spełnienia będzie takie jej ustawienie, które zapewni użytkownikom jak najlepsze warunki wypoczynku w atrakcyjnym otoczeniu. Wybór miejsca powinien być starannie przemyślany i eliminować wszelkie kolizje z innymi funkcjami realizowanymi w sąsiedztwie. W pierwszej kolejności należy wybrać miejsce łatwo dostępne, niesprawiające zbyt wielu utrudnień na drodze dojścia. Dotyczy to zwłaszcza osób, które poruszają się wolniej lub są mniej sprawne.

Ostateczny wybór miejsca lokalizacji ławeczki uzależniony jest od wielu czynników, na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. Wiele sytuacji będzie wymagało kompromisu!