Jakie cechy powinny spełniać umieszczane na osiedlowych podwórkach elementy małej architektury?

Wyposażenie to powinno być przede wszystkim bezpieczne. Nieważne jak piękny jest przedmiot, który chcemy umieścić w przestrzeni, jeżeli nie spełnia on wymogów bezpieczeństwa. Wymogi te to między innymi stabilność instalowanych elementów, brak ostrych krawędzi, brak widocznych i łatwo dostępnych części instalacji elektrycznej, brak łamliwych części. W następnej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na użyteczność wyposażenia, jakie chcemy umieścić w przestrzeni. Mała architektura, jaką stosujemy powinna być dostosowana do potrzeb osób, które będą z niej korzystały. Tak więc, przykładowo, ławki usytuowane w przestrzeni osiedli, w których mieszka duża liczba osób starszych powinny być wyposażone w stabilne podłokietniki, które ułatwią wstawanie. Ważnym aspektem wyposażenia jest również jego estetyka dostosowana do charakteru miejsca, aby element usytuowany na podwórku stanowił jego integralną całość. Warto zadbać zatem o kosz na śmieci, stojak na rowery i inne niezbędne elementy wyposażenia.