Obowiązujące współcześnie zasady kształtowania przestrzeni miejskiej z koniecznym uwzględnieniem partycypacji społecznej mieszkańców, mają na uwadze wspomaganie procesu identyfikacji z miejscem, ważnego w przeciwdziałaniu zachowaniom socjopatycznym w przestrzeni publicznej oraz zjawisku wykluczenia społecznego.

Identyfikacja z miejscem powoduje skutkuje chęcią zagospodarowywania swojej przestrzeni, przy czym wielką role odgrywa tu zagospodarowanie ogrodowe. Mieszkańcy osiedli w zabudowie wielorodzinnej zakładają ogródki pod oknami mieszkań, i umieszczają w nich oznaki terytorialności – kwitnące rośliny, karmniki dla ptaków i miski dla kotów, suszące się pranie i dziecięce zabawki. Oznaki terytorialności mogą przybrać różne kształty, ale dla każdego, nawet niewprawnego badacza, są jednoznacznymi oznakami zainteresowania miejscem i utożsamiania z nim.