Rejestracja
Zespoły można rejestrować do 17 maja 2022 roku 1 czerwca 2022 roku.
Przesyłanie raportów
Ostateczny termin przesyłania raportów to 1 czerwca 2022 roku.
Ogłoszenie przyznanych grantów
Przyznane granty ogłosimy do 30 czerwca 2022 roku.

Konsultacje nadesłanych projektów z architektem krajobrazu
Projekty można konsultować od lipca do sierpnia 2022 roku.

Podpisywanie umów darowizn i przekazanie grantów na realizację projektów
Podpisanie umów i przekazanie grantów planowane jest od lipca do sierpnia 2022 roku.

Przesłanie sprawozdań z realizacji projektów
Na sprawozdania z realizacji projektów czekamy do 30 września 2022 roku.