Rejestracja

do 6 czerwca 2021 roku

Ogłoszenie przyznanych grantów

do 30 czerwca 2021

Konsultacje nadesłanych projektów z architektem krajobrazu

lipiec-sierpień 2021

Podpisywanie umów darowizn i przekazanie grantów na realizację projektów

lipiec-sierpień 2021

Przesłanie sprawozdań z realizacji projektów

do 30 września 2021

15 października 2021