Rejestracja
Zespoły można rejestrować do 17 maja 7 czerwca 2023 roku.
Przesyłanie raportów
Ostateczny termin przesyłania wniosków to 7 czerwca 2023 roku.
Ogłoszenie przyznanych grantów
Przyznane granty ogłosimy do 30 czerwca 2023 roku.

Konsultacje nadesłanych wniosków z architektem krajobrazu
Plany aranżacji można konsultować od lipca do sierpnia 2023 roku.

Podpisywanie umów darowizn i przekazanie grantów na realizację miniogrodów
Podpisanie umów i przekazanie grantów planowane jest od 1 lipca do 30 sierpnia 2023 roku.

Przesłanie sprawozdań z realizacji miniogrodów
Na sprawozdania z realizacji projektów czekamy do 30 września 2023 roku.