Faza planowania może się odbywać w sposób zdalny – przez Internet, telefon itp. Wykonanie projektu w rzeczywistości powinno przebiegać z zachowaniem zasad higieny oraz obostrzeń wynikających z sytuacji pandemicznej.

Aby wziąć udział w konkursie należy zebrać grupę minimum 5 sąsiadów i wybrać lidera. Lider rejestruje swój Zespół na stronie konkursu po wyborze przycisku  Zarejestruj zespół

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy otwartych osiedli miast powyżej 10 tys. mieszkańców. Do zbudowania Zespołu potrzeba minimum 5 osób, jednak im więcej zaangażowanych mieszkańców tym lepiej. Nie ma ograniczeń wiekowych, każdy powinien mieć przyporządkowaną rolę i być odpowiedzialny za dane zajęcie. Ze względów proceduralnych członkiem zespołu musi również zostać pracownik Administracji terenu. Do konkursu nie można zgłosić terenu, który już raz był rewitalizowany w ramach projektu „Zielona ławeczka”.

Lider to osoba odpowiedzialna, z zamiłowaniem do zieleni, dbająca o rośliny. Lider powinien wspierać grupę i angażować uczestników do pracy, dbając o to by wszystkie niezbędne czynności były wykonywane. To osoba odpowiedzialna za kontakt z organizatorami projektu oraz Administracją terenu. Proponujemy, aby funkcję lidera pełnił pracownik Administracji aranżowanego terenu.

„Zielona Ławeczka” to projekt ogólnopolski, skierowany do mieszkańców osiedli otwartych w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Pytania można zadawać drogą mailową lub telefonicznie.
e-mail: laweczka@fundacjabos.pl
tel.: 515 114 639

Biuro konkursu jest czynne w godzinach 10.00-14.00.

Zdjęcia najlepiej przesyłać w formacie jpg.

W pierwszym etapie prosimy nadsyłać zdjęcia prezentujące początkowy, niezagospodarowany teren. Pamiętajcie o jednym zdjęciu pokazującym cały teren oraz o zdjęciach elementów charakterystycznych.

W drugim etapie powinny być zdjęcia ukazujące nowo wykonaną aranżację oraz wszystkie wprowadzone zmiany.

Aby powstał Zespół musi zebrać się minimum 5 osób, ale im więcej uczestników zaangażuje się w projekt tym lepiej.

Powinny to być tereny najbardziej zaniedbane, nie zależy nam na przemianie już zielonych miejsc, a na tworzeniu zieleni. Najbardziej doceniane będą największe metamorfozy.

Nie można zgłosić terenu, który w poprzednich edycjach projektu otrzymał grant.

Zachęcamy do organizowania spotkań sąsiedzkich, wydarzeń, na których jak największa grupa osób będzie mogła dowiedzieć się o projekcie i zostanie zachęcona do udziału w nim. Proponujemy rozwieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych z informacją o wydarzeniu.

Podpowiedzi co do wyboru roślin i sposobu ich pielęgnacji można znaleźć w Bazie wiedzy w zakładce Wskazówki.

Niestety nie. W konkursie mogą wziąć udział osoby wyłącznie z otwartych osiedli. Teren, na którym powstanie ogród nie może być ogrodzony i dostępny wyłącznie dla mieszkańców jednego osiedla.