DR INŻ. ARCHITEKT KRAJOBRAZU KINGA KIMIC

Architekt krajobrazu, adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu IIŚ SGGW w Warszawie, członek zespołu projektowania, opiekun studenckiego Koła Naukowego Architektów Krajobrazu przy SGGW.


W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami szeroko pojmowanej rewitalizacji przestrzeni miejskiej, modernizacji i kształtowania przestrzeni osiedli mieszkaniowych, terenów poprzemysłowych, a także miejskich parków i ogrodów.


Autorka i współautorka opracowań projektowych i badawczych związanych z kształtowaniem terenów zieleni w przestrzeni miejskiej. Vice-przewodnicząca Sekcji Architektury Krajobrazu Oddziału Warszawskiego SARP.