Polityka prywatności serwisu internetowego „ZIELONA ŁAWECZKA”

I. Informacja ogólne

 1. [Serwis] Serwis pod adresem www.zielonalaweczka.pl jest prowadzony przez Fundację Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żelaza 32, 00-832 Warszawa (KRS: 0000347694, NIP: 5272621345, dalej jako „Fundacja”) i służy organizacji Projektu „Zielona ławeczka” (dalej także jako: „Projekt”).
 2. [Polityka] Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) przedstawia informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w Serwisie.
 3. [Administrator] Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska, z którą możesz skontaktować się pod adresem email: rodo@fundacjabos.pl.
 4. [Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych] Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej: RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 5. [Informacje o Użytkownikach] Serwis przetwarza informacje o osobach odwiedzających Serwis, w tym korzystających z funkcjonalności Serwisu po zalogowaniu lub wprowadzeniu danych w dostępnych w Serwisie formularzach (dalej: „Użytkownicy”):
  • dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz podane w komunikacji e-mailowej;
  • zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”);
  • dotyczące ich aktywności w Serwisie i gromadzone w logach serwera, w tym parametry połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) w zakresie niezbędnym do administrowania Serwisem; dane te nie służą identyfikacji użytkowników.
 6. [Bezpieczeństwo] Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używa m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL) oraz adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
 7. [Dobrowolność] Serwis zbiera wyłącznie informacje podane dobrowolnie przez Użytkowników.

II. Przetwarzanie danych osobowych w Serwisie

 1. [Dobrowolność] Zbieramy wyłącznie informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 2. [Uczestnictwo w Projekcie] Dane osobowe liderów i członków zespołów oraz zarządców terenów przetwarzane są w następujący sposób:
  • zgłoszenie do Projektu: imię i nazwisko lidera projektu oraz inne dane podane w zgłoszeniu zespołu do Projektu – przetwarzane są w celu przeprowadzenia Projektu na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu komunikacji w zakresie Projektu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • wniosek o grant: imię i nazwisko lidera projektu i członków zespołu oraz inne dane podane we wniosku o grant – przetwarzane są w celu przeprowadzenia Projektu, w tym oceny wniosku i wyłonienia zwycięskiego wniosku w ramach Projektu na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu komunikacji w zakresie Projektu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być także przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • imię i nazwisko osoby reprezentującej zarządcę terenu oraz osoby wyznaczonej do kontaktu oraz inne dane podane w „Oświadczeniu” zarządcy terenu – przetwarzane są w celu przeprowadzenia Projektu, w tym oceny wniosku i wyłonienia zwycięskiego wniosku w ramach Projektu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu komunikacji w zakresie Projektu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jak również w celu zawarcia i wykonywania umowy darowizny w stosunku do osób, z którymi taka umowa zostanie zawarta lub które będą działały w imieniu podmiotu, z którym będzie zawierana umowa, na podstawie niezbędności do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane mogą być także przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości wykonywania w/w czynności w ramach Projektu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres email: rodo@fundacjabos.pl lub pocztą na adres ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez cofnięciem.

Powyższe dane osobowe Administrator będzie przechowywać przez okres organizacji Projektu a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Lider zespołu zobowiązany jest do przekazania członkom zespołu niniejszej klauzuli informacyjnej jako osoba, która podała we wniosku o grant imiona i nazwiska członków zespołu

 1. [Odbiorcy danych] Przekazane nam dane podlegają udostępnieniu lub powierzeniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Jako Administrator danych możemy mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Podane dane osobowe Administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi związane z organizacją Projektu, jeśli przekazanie Pani/Pana danych będzie do tego niezbędne.

III. Przetwarzanie innych danych

Poza danymi przekazanymi w formularzach przetwarzamy również:

 1. [Komunikacja] Dane przekazane nam w ramach komunikacji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub prowadzenia komunikacji. Dane te są przez nas przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w postaci komunikacji lub wynikającym z treści korespondencji (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Przechowujemy te dane przez okres trwania komunikacji, a po tym czasie możemy je również przechowywać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, a także przetwarzać w celach archiwizacyjnych. Dane te możemy przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji.
 2. [Social media] Dane użytkowników, którzy wchodzą z nami w interakcję na portalach społecznościowych (np. Facebook, Instagram, Linkedin) poprzez polubienie strony, zareagowanie na publikowane przez nas posty, udostępnienia postów, dodawanie komentarzy, wysyłanie wiadomości na pośrednictwem prowadzonego przez nas konta lub dodanie się do wydarzenia. Poprzez interakcje możemy mieć dostęp do imienia i nazwiska, wizerunku, profilu publicznego oraz innych informacji, jakie przekażesz nam w wiadomości lub komentarzu. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub prowadzenia komunikacji. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora w celu komunikacji z użytkownikami oraz analizy tej komunikacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane te przetwarzamy i przechowujemy jedynie przez okres niezbędny do komunikacji z użytkownikami, analizy tej komunikacji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane te możemy przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe.

IV. Informacja o plikach cookies

 1. [Cookies] W Serwisie korzystamy z plików cookies. Pliki cookies nie służą do identyfikacji użytkowników. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. [Cele wykorzystywania cookies] Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk i prowadzenia analityki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 1. Administrator korzysta w Serwisie z następujących plików cookies:
Analityczne_fbpFacebookWyświetlanie reklamy na Facebooku lub na platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka po odwiedzeniu strony internetowej.3 miesiące
Analityczne_gaGoogleObliczanie danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii oraz śledzenia korzystania z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych odwiedzających.1 rok 1 miesiąc 4 dni
Analityczne_ga_*GooglePrzechowywania i zliczania odsłon.1 rok 1 miesiąc 4 dni
Niezbędnecookielawinfo-checkbox-advertisementWebToffeeRejestracja zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Reklamowe”.1 rok
Niezbędnecookielawinfo-checkbox-analyticsWebToffeeRejestracja zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Analityczne”.1 rok
Niezbędnecookielawinfo-checkbox-functionalWebToffeeRejestracja zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Funkcjonalne”.1 rok
Niezbędnecookielawinfo-checkbox-necessaryWebToffeeRejestracja zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Niezbędne”.1 rok
Niezbędnecookielawinfo-checkbox-othersWebToffeePrzechowanie zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Inne”.1 rok
Niezbędnecookielawinfo-checkbox-performanceWebToffeePrzechowanie zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Wydajność”.1 rok
NiezbędneCookieLawInfoConsentWebToffeeRejestracja domyślnego stanu przycisku odpowiedniej kategorii i statusu CCPA. Działa tylko w koordynacji z podstawowym plikiem cookie.1 rok
ReklamowefrFacebookWyświetlanie odpowiednich reklam poprzez śledzenie zachowań użytkowników w Internecie, na stronach z pikselem Facebooka lub wtyczką społecznościową Facebooka3 miesiące
NiezbędnePHPSESSIDPHPSesja użytkownikaDo zakończenia sesji
Innewordpress_455181bf44b2eb23d92fed2ae8494efcWordPressSesja użytkownikaKilka sekund
Innewordpress_logged_in_455181bf44b2eb23d92fed2ae8494efcWordPressSesja użytkownikaKilka sekund
Innewordpress_sec_455181bf44b2eb23d92fed2ae8494efcWordPressSesja użytkownikaKilka sekund
Niezbędnewordpress_test_cookieWordPressSprawdzenie, czy w przeglądarkach użytkowników są włączone pliki cookie.Do zakończenia sesji
Innewordpresspass_455181bf44b2eb23d92fed2ae8494efcWordPressSesja użytkownikaKilka sekund
Innewordpressuser_455181bf44b2eb23d92fed2ae8494efcWordPressSesja użytkownikaKilka sekund
Innewp-postpass_455181bf44b2eb23d92fed2ae8494efcWordPressSesja użytkownikaKilka sekund
Innewp-settings-0WordPressUstawienia serwisuKilka sekund
Innewp-settings-time-0WordPressUstawienia serwisuKilka sekund
 1. [Wyłączenie cookies] Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie z poziomu przeglądarki internetowej lub w oknie pozwalającym na zarządzanie zgodami na cookies udostępnianym w Serwisie (manager cookies dostępny tu Zarządzanie ustawieniami).

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. W Serwisie istnieje również możliwość wyłączenia funkcji cookies po rozwinięciu paska z informacjami o cookies na dole strony Serwisu. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 1. [Statystyki] Gromadzimy anonimowe dane dotyczące odwiedzin na naszych stronach i analizujemy je korzystając z Google Analytics. Narzędzie to nie udostępnia nam danych umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. 
 2. [Zarządzanie reklamami] W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 3. [Blokowanie] W celu zablokowania wykorzystywania swoich danych w Google Analytics możesz zainstalować dodatek blokujący Google Analytics w swojej przeglądarce, dostępny tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl

 V. Logi serwera

 1. [Administrowanie Serwisem] Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. [Zasoby] Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać następujące informacje, wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem:
  a. czas nadejścia zapytania,
  b. czas wysłania odpowiedzi,
  c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  f. informacje o przeglądarce użytkownika,
  g. informacje o adresie IP.

VI. Twoje Prawa

 1. [Bezpieczeństwo] Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 2. [Transfer danych poza EOG] W zakresie przetwarzania danych z wykorzystaniem usług Google dane te mogą w tym zakresie być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w odniesieniu do przekazania danych do Wielkiej Brytanii, Kanady, Izraela, Japonii i USA uznaje się, na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, że stopień ochrony danych osobowych w tych państwach jest odpowiedni, a w odniesieniu do pozostałych państw, w których w ramach usług Google może dochodzić do przetwarzania danych, stosowane są klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony.
 3. [Prawa jednostki] W stosunku do wszystkich podanych danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, masz prawo do:
  • uzyskania informacji dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących ci praw, udzielonej w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem,
  • niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa, chyba, że została wyrażona wyraźna zgoda lub pozwalają na to przepisy praw lub jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy,
  • cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywało się na tej podstawie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez cofnięciem i nie wpływa na legalność ujawnionego wizerunku w materiałach już rozpowszechnionych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO,
  • dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych, w szczególności o celach, kategoriach przetwarzania, odbiorcach i okresie przechowywania danych,
  • prostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, jak również z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • usunięcia danych osobowych (chyba że zachodzą przesłanki z art. 17 RODO umożliwiające dalsze przetwarzanie danych, np. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • przenoszenia danych tj. do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoich danych osobowych jej dotyczące, które zostały nam przez Ciebie dostarczone, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • poznania źródła danych, gdy dane nie zostały zebrane od Ciebie,
  • wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
 1. [Kontakt] W zakresie ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw, w tym w celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: rodo@fundacjabos.pl lub pocztą na adres ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa.
 2. [Zmiana Polityki prywatności] Administrator może dokonywać zmian lub aktualizacji w Polityce prywatności, jeśli będzie to wynikało z przepisów prawa, wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych lub zmian w Serwisie. Zmiana Polityki prywatności wejdzie w życie każdorazowo w terminie 14 dni od opublikowania ostatniej wersji.

Ostatnia aktualizacja: 14.02.2024