Miejskie tereny zieleni, a dokładnie realizacja obiektów sztuki ogrodowej w terenach zieleni wydaje się być doskonałą sytuacją do wykorzystania pracy wolontariuszy.

Kontakt z zielenią uspokaja i zmniejsza stres, a sadzenie roślin jest dość lekką i wdzięczna pracą. Angażując wolontariuszy do pracy w terenach zieleni łatwo wspomóc zbyt niski zwykle budżet „zielonych” inwestycji, a także podnieść świadomość wspólnoty lokalnej w zakresie wartości kulturowych i przyrodniczych krajobrazu, który zamieszkują, jak również zyskać wyższy poziom identyfikacji z miejscem zamieszkania. Praca wolontariuszy może być doskonałym uzupełnieniem programów partycypacji mieszkańców w kształtowaniu ich przestrzeni zamieszkania. Tym bardziej warto zdać sobie sprawę z tego, że nie każda osoba wykonująca swoją pracę nieodpłatnie jest wolontariuszem w prawnym znaczeniu tego słowa, a z drugiej strony z tego, że nie na każdym terenie praca każdego wolontariusza będzie tak samo wskazana.