Sprawozdanie składają zespoły, które zostały nagrodzone grantem. Sprawozdanie składa się z części opisowej, rozliczenia, a także dokumentacji fotograficznej.