Opiszcie, jak powstawał Wasz miniogród – zwróćcie uwagę na to, jak zmieniła się Wasza okolica. Odpowiedzcie na następujące pytania:

  • Jak zmieniła się architektura terenu?
  • Jakie są nowe nasadzenia?
  • Jakie są nowe elementy infrastruktury?
  • Jakie są nowe funkcje terenu?

Skomentujcie, co udało Wam się zrealizować, a czego nie (podajcie powody). Pamiętajcie, że wszystkie zmiany na etapie realizacji powinniście skonsultować z nami.

Napiszcie, jak przebiegała promocja wśród społeczności lokalnej, a także jak mieszkańcy odbierają gotowy miniogród.

Do opisu dołączcie zdjęcia – zarówno z prac, jak i efektu końcowego. Zdjęcia powinny przedstawiać zarówno cały ogród, jak i jego poszczególne elementy.

Uzupełnijcie tabelę poniesionych kosztów oraz załączcie skany rachunków potwierdzających wydatki.

Jeśli masz uwagi albo sugestie dotyczące projektu, zamieść je w treści sprawozdania.