W pierwszym etapie prosimy nadsyłać zdjęcia prezentujące początkowy, niezagospodarowany teren. Pamiętajcie o jednym zdjęciu pokazującym cały teren oraz o zdjęciach elementów charakterystycznych.

W drugim etapie powinny być zdjęcia ukazujące nowo wykonaną aranżację oraz wszystkie wprowadzone zmiany.