Powinny to być tereny najbardziej zaniedbane, nie zależy nam na przemianie już zielonych miejsc, a na tworzeniu zieleni. Najbardziej doceniane będą największe metamorfozy.