Utworzenie zespołu sąsiedzkiego i przypisanie funkcji uczestnikom

Zespoły sąsiedzkie powinny składać się z min. 5 uczestników, chociaż sugerujemy zebranie większej liczby osób. Działaniami zespołu koordynuje jego lider. Powinna nim zostać osoba, która ma zdolności przywódcze, a także dysponuje czasem, który może poświęcić na pracę społeczną przy realizacji miniogrodu. Członkiem zespołu może zostać przedstawiciel administratora terenu. Zespół realizuje zadania i kontaktuje się z administratorem terenu oraz organizatorem projektu.

Przykładowy opis zespołu:

SKŁAD ZESPOŁU I PRZYPISANE FUNKCJE

1. Imię i nazwisko 1 – Lider zespołu

 • zaangażowanie administracji, utrzymywanie kontaktu – przekazywanie informacji na temat działań grupy;
 • poprowadzenie zebrania promującego projekt „Zielona Ławeczka” wśród sąsiadów.

2. Imię i nazwisko 2 – Sekretarz zespołu sąsiedzkiego

 • przygotowanie zebrania sąsiedzkiego – wyznaczenie miejsca, terminu i przebiegu spotkania;
 • przygotowanie ogłoszeń o zebraniu, rozwieszenie ich na klatkach;
 • utrzymywanie kontaktu z organizatorem – przygotowanie wniosku i planu aranżacji miniogrodu;
 • przygotowanie listy roślin;
 • przygotowanie kosztorysu;
 • zakup roślin.

3. Imię i nazwisko 3 – Fotograf, prace biurowe

 • zachęcenie sąsiadów do udziału w projekcie;
 • robienie zdjęć;
 • przygotowanie graficznego planu miniogrodu (plan nasadzeń);
 • przygotowanie harmonogramu prac i pielęgnacji roślin.

4. Imię i nazwisko 4 – Prace organizacyjno-porządkowe

 • transport (dostarczenie roślin i ew. dodatkowego podłoża)
 • porządkowanie terenu;
 • usuwanie starych krzewów;
 • sadzenie nowych roślin.

Pozyskanie zgody zarządcy terenu do udziału w projekcie

Zarządca terenu musi wyrazić zgodę na projekt miniogrodu i podpisać Oświadczenie zarządcy terenu.

W przypadku przyznania grantu – środki pieniężne zostaną przekazane na konto bankowe zarządcy terenu. Upewnijcie się, że zarządca posiada prawa do objętego rewitalizacją terenu.