Utworzenie zespołu sąsiedzkiego i przypisanie funkcji uczestnikom

Zespoły sąsiedzkie powinny składać się z min. 5 uczestników, chociaż sugerujemy zebranie większej liczby osób. Działaniami zespołu koordynuje jego lider. Powinna nim zostać osoba, która ma zdolności przywódcze, a także dysponuje czasem, który może poświęcić na pracę społeczną przy realizacji miniogrodu. Członkiem zespołu może zostać przedstawiciel administratora terenu. Zespół realizuje zadania konkursowe i kontaktuje się z administratorem terenu oraz organizatorem projektu.

Przykładowy opis zespołu:

SKŁAD ZESPOŁU I PRZYPISANE FUNKCJE

1. Jerzy Prymus – Lider zespołu

 • zaangażowanie administracji, utrzymywanie kontaktu – przekazywanie informacji na temat działań grupy;
 • poprowadzenie zebrania promującego projekt „Zielona Ławeczka” wśród sąsiadów.

2. Beata Kwiatkowska – Sekretarz zespołu sąsiedzkiego

 • przygotowanie zebrania sąsiedzkiego – wyznaczenie miejsca, terminu i przebiegu spotkania;
 • przygotowanie ogłoszeń o zebraniu, rozwieszenie ich na klatkach;
 • utrzymywanie kontaktu z organizatorem – przygotowanie wniosku i planu aranżacji miniogrodu;
 • przygotowanie listy roślin;
 • przygotowanie kosztorysu;
 • zakup roślin.

3. Robert Sąsiedzki – Fotograf, prace biurowe

 • zachęcenie sąsiadów do udziału w projekcie;
 • robienie zdjęć;
 • przygotowanie graficznego planu miniogrodu (plan nasadzeń);
 • przygotowanie harmonogramu prac i pielęgnacji roślin.

4. Adam Wyrwiński – Prace organizacyjno-porządkowe

 • transport (dostarczenie roślin i ew. dodatkowego podłoża)
 • porządkowanie terenu;
 • usuwanie starych krzewów;
 • sadzenie nowych roślin.

Prześlijcie zdjęcie nowo powstałego zespołu sąsiedzkiego.

Każdy członek zespołu, który będzie widoczny na zamieszczanych zdjęciach musi podpisać zgodę na wykorzystanie wizerunku. Skany zgód należy dołączyć do wniosku.

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Pozyskanie zgody zarządcy terenu do udziału w projekcie

Zarządca terenu musi wyrazić zgodę na projekt miniogrodu i podpisać Oświadczenie zarządcy terenu.

W przypadku przyznania grantu – środki pieniężne zostaną przekazane na konto bankowe zarządcy terenu. Upewnijcie się, że zarządca spółdzielni lub wspólnoty posiada prawa do objętego rewitalizacją terenu.