Udział w projekcie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez zespoły sąsiedzkie planu aranżacji zieleni (miniogrodu) na zaniedbanym lub niezagospodarowanym terenie w miejscu zamieszkania (teren otwarty, ogólnodostępny w mieście powyżej 10 000 mieszkańców).

Zanim zespół zapozna się z wnioskiem o grant prosimy o przeczytanie regulaminu, który określa zasady udziału w projekcie. Znajdują się tam informacje dotyczące wymagań formalnych udziału w projekcie, terminu dostarczenia projektów, kolejnych działań, itp.

Po wykonaniu zadań pierwszego etapu projektu – wniosku o grant komisja sędziowska przyzna granty pieniężne zespołom, które uzyskają najwyższe oceny.