Udział w konkursie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez Zespoły Sąsiedzkie projektu aranżacji zieleni (miniogrodu) na zaniedbanym lub niezagospodarowanym terenie w miejscu zamieszkania.

Zanim Zespół zapozna się z Planem Działań prosimy o przeczytanie Regulaminu, który określa zasady udziału w Konkursie. Znajdują się tam informacje dotyczące wymagań formalnych udziału w Projekcie, terminu dostarczenia projektów, kolejnych działań, itp.

Po wykonaniu zadań pierwszego etapu konkursu – Projektu miniogrodu z kosztorysem Organizator przyzna granty rzeczowo-pieniężne Zespołom, które uzyskają od Sędziów najwyższe oceny. Po realizacji projektów dla zwycięskich zespołów zostanie udostępniony drugi etap – Sprawozdanie, w którym Zespoły sąsiedzkie przedstawią informacje na temat przeprowadzonych działań.