Wybór miejsca

Proszę wybrać miejsce, które będzie przebudowywane kierując się podpowiedziami zamieszczonymi w dziale Wskazówki. Zostały przygotowane przez architektów krajobrazu specjalnie na użytek tego Projektu.

Opis miejsca, które będzie modernizowane

Proszę w kilku zdaniach opisać stan aktualny terenu i budynku/ów:

  • krótki opis okolicy – duże/małe osiedle;
  • krótki opis miejsca, które będzie podlegało aranżacji;
  • liczba mieszkańców budynku/ów (liczba pięter, liczba lokali na piętrze, itp.);
  • informacja o terenach zielonych, miejscach wspólnych spotkań dających możliwość porozmawiania;
  • informacja o relacjach sąsiedzkich – czy sąsiedzi się znają/ lubią, czy do tej pory nawiązały się wśród nich bliższe znajomości, itp.

Sporządzenie planu miejsca, które będzie modernizowane

Proszę sporządzić plan miejsca, które będzie aranżowane i podać jego dokładne wymiary. Może to być rysunek wykonany odręcznie lub ksero wybranego fragmentu z planów technicznych osiedla.
W wykonaniu tego zadania bardzo pomocny będzie uczestnik Zespołu pracujący dla zarządcy terenu ze względu na łatwy dostęp do dokumentacji technicznej terenu.

Wykonanie zdjęć miejsca przyszłego miniogrodu

Proszę zamieścić maks. 5 zdjęć, które najlepiej przedstawiają wybrane przez Zespół miejsce do przebudowy. Konieczne jest zdjęcie ogólne całego terenu, można też dołączyć ujęcia z innej perspektywy. Proszę pamiętać o miejscach szczególnych, charakterystycznych dla danego terenu.