Opis wybranego miejsca

Wybierzcie miejsce, w którym stworzycie miniogród. Skorzystajcie z poradnika w bazie wiedzy.

W kilku zdaniach opiszcie aktualny stan terenu i budynku/ów:

  • krótki opis okolicy – duże/małe osiedle;
  • krótki opis miejsca, które wybraliście;
  • liczba mieszkańców budynku/ów (liczba pięter, liczba lokali na piętrze, itp.);
  • informacja o terenach zielonych, miejscach wspólnych spotkań dających możliwość porozmawiania;
  • informacja o relacjach sąsiedzkich – czy sąsiedzi się znają, biorą udział we wspólnych akcjach itp.

Plan miejsca, w którym planujecie miniogród

Sporządźcie plan miejsca, które wybraliście i podajcie jego dokładne wymiary. Możecie narysować plan lub zrobić ksero/skan wybranego fragmentu z planów technicznych osiedla.

Zdjęcia

Zamieśćcie maks. 5 zdjęć, które najlepiej przedstawiają wybrane miejsce.

Konieczne jest zdjęcie ogólne całego terenu,  możecie też dołączyć ujęcia z innej perspektywy. Pamiętajcie o miejscach szczególnych, charakterystycznych dla danego terenu.