Proszę zajrzeć do podpowiedzi zamieszczonych w Bazie wiedzy w zakładkach Wskazówki, Inspiracje, Artykuły – przygotowanych specjalnie dla Państwa przez specjalistów – architektów krajobrazu z SGGW. Proszę stworzyć projekt przebudowy przestrzeni wokół budynku oraz planu nasadzeń nowych roślin. Dodatkowo w tegorocznej edycji projektu zachęcamy do budowy obiektów mikroretencji. Jeśli zespół się zdecyduje na budowę obiektu mikroetencji, należy uwzględnić związane z nim elementy w planie miniogrodu oraz w kosztorysie. Maksymalna wartość grantu rzeczowo-pieniężnego wynosi 2520 zł. W skład grantu wchodzi:

  • dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów:
    • bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1500 zł;
    • wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 2000 zł;
  • ławka parkowa – wartość 520 zł;

Projekt może zostać przygotowany w formie odręcznego rysunku lub za pomocą programów do projektowania ogrodów. Aranżując miniogród, proszę uwzględnić usytuowanie zielonej ławki, która jest znakiem rozpoznawczym projektu i zostanie przekazana Zespołom, które otrzymały granty. Wymiary ławki (długość/wysokość/głębokość): 150 cm x 75 cm x 41 cm. Ławka zostanie dostarczona kurierem na wskazany adres zarządcy terenu. Jeżeli Zespół zdecyduje się na budowę obiektu mikroretencji należy uwzględnić jego położenie na planie miniogrodu Proszę pamiętać o dokładnym opisaniu projektu legendą tj. oznaczeniu grup roślin nazwami (polskimi) i pozostałych elementów planu oraz przyporządkowaniu im numerów (informacje te będą potrzebne do sporządzenia kosztorysu projektu).

Granty będzie można przeznaczyć na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów oraz budowy obiektów mikroretencji, ale dodatkowo można zaplanować posadzenie roślin pozyskanych z innych źródeł (np. przywiezionych z działki lub zakupionych ze środków własnych). Proszę zaznaczyć w kosztorysie źródła ich finansowania (do wyboru: grant FBOŚ, środki własne). Dodatkowo punktowane będzie uwzględnienie w projekcie ogrodu rozwiązań proekologicznych. Warto sięgnąć po rośliny rodzime, naturalnie występujące w okolicy oraz miododajne, które w okresie kwitnienia będą dostępne dla wielu owadów. W miarę możliwości, jeśli lokalizacja projektowanego ogrodu na to pozwala, można rozważyć również umieszczenie w nim domków dla owadów zapylających, ptasich budek lęgowych lub budek dla jeży. Idealnym miejscem dla ptaków będą również gęste krzewy. Zachęcamy do poszukiwania również innych rozwiązań, dzięki którym Państwa ogród będzie nie tylko piękny, ale również przyjazny dla środowiska. Nadesłane projekty będą oceniane przez architekta krajobrazu z SGGW. Proszę zadbać o formę graficzną przekazu i dobry opis roślin. Najwyżej będą punktowane projekty, w których widoczna będzie największa zmiana otoczenia wokół budynku.