Stwórzcie plan aranżacji miniogrodu z legendą i kosztorys jego realizacji.

Przed realizacją zadania zapoznajcie się z bazą wiedzy. W zakładkach poradnik, inspiracje i artykuły przygotowaliśmy dla Was informacje przydatne w przygotowaniu planu aranżacji miniogrodu.

Maksymalna wysokość grantów wynosi:

 • 3000 zł na miniogrody z obiektami mikroretencji;
 • 2500 zł na miniogrody bez obiektów mikroretencji.

Plan aranżacji miniogrodu

Zadbajcie o formę graficzną planu i rzetelny opis roślin. Narysujcie go odręcznie, w programie graficznym lub w programie do projektowania ogrodów.

Plan aranżacji miniogrodu musi uwzględniać ławkę parkową. Możecie ją kupić w ramach grantu, wykonać lub odrestaurować istniejącą. Możecie też wykorzystać ławkę, która już stoi w miejscu zaplanowanego miniogrodu. Ławka musi być wyposażona w oparcie i podłokietniki.

Zwycięskim zespołom wyślemy niewielką tabliczkę informującą o realizacji miniogrodu w ramach projektu „Zielona Ławeczka”. Uwzględnijcie ją w planie aranżacji miniogrodu.

W planie aranżacji oprócz ławki i miejsca osadzenia tabliczki, zawrzyjcie wszystkie elementy, które mają być częścią miniogrodu, takie jak np:

 • rośliny,
 • wyposażenie,
 • obiekt mikroretencji (nieobowiązkowy).

Do planu przygotujcie legendę, w której opiszecie rośliny i pozostałe elementy miniogrodu. Wszystkie rośliny podpiszcie nazwą gatunkową i podajcie ich liczbę.  Elementy legendy ponumerujcie – numeracja na planie i w kosztorysie powinna dotyczyć tych samych elementów.

Dodatkowo możecie pozyskać rośliny z innych źródeł (np. z działki lub zakupione ze środków własnych). Zaznaczcie w kosztorysie źródła ich finansowania (do wyboru: grant FBOŚ, środki własne).

Rozwiązana proekologiczne, które uwzględnicie w planie miniogrodu będą dodatkowo punktowane. Wybierajcie rośliny rodzime, naturalnie występujące w okolicy oraz miododajne, które w okresie kwitnienia będą dostępne dla wielu owadów. Jeśli lokalizacja projektowanego ogrodu na to pozwala, rozważcie umieszczenie domków dla owadów zapylających, budek lęgowych dla ptaków lub domków dla jeży. Idealnym miejscem dla ptaków będą również gęste krzewy. Poszukajcie również innych rozwiązań, dzięki którym Wasz miniogród będzie nie tylko piękny, ale również przyjazny dla środowiska.

Kosztorys

Grant możecie przeznaczyć na zakup:

 • materiału roślinnego,
 • podłoża,
 • ławki,
 • innych elementów do aranżacji miniogrodów oraz budowy obiektów mikroretencji.

Uwaga! Kwota podana w kosztorysie jest równoważna z wnioskowaną kwotą dofinasowania, przy czym nie może ona być wyższa niż 3 000 zł. W przypadku kosztorysów na ponad 3 000 zł (lub 2500 bez obiektów mikroretecji) wskażcie dodatkowe źródła finasowania.

Przykłady:

 • zespół sąsiedzki, który przygotował plan z kosztorysem o wartości 2000 zł może otrzymać grant o maksymalnej wartości 2 000 zł;
 • zespół sąsiedzki, który przygotował plan z kosztorysem o wartości 5000 zł z obiektami mikroretencji, może otrzymać grant o maksymalnej wartości 3 000 zł, przy czy musi wskazać z jakich źródeł sfinansuje różnicę (2 000 zł);
 • zespół sąsiedzki, który przygotował plan z kosztorysem o wartości 4500 zł bez obiektów mikroretencji, może otrzymać grant o maksymalnej wartości 2 500 zł, przy czy musi wskazać z jakich źródeł sfinansuje różnicę (2 000 zł).