Jednym z zadań jest przeprowadzenie zebrania sąsiedzkiego w celu poinformowania społeczności sąsiedzkiej o planowanej przebudowie i zachęcenie do wspólnej inicjatywy społecznej.

Przygotowanie ogłoszeń o planowanym zebraniu sąsiedzkim oraz informowanie bezpośrednie

Proszę przygotować materiały zachęcające sąsiadów do udziału w zebraniu sąsiedzkim. Mogą to być ogłoszenia lub ulotki informujące o terminie zebrania i planowanej inicjatywie.

Nie wystarczy tylko powiesić ogłoszenia. Rozmawiajcie z sąsiadami, opowiedzcie o swoich planach zmiany otoczenia na lepsze. Często ludzie nie mają czasu, chęci i entuzjazmu do prac społecznych, bo zajęci są swoimi sprawami. Są początkowo nieprzystępni i nie reagują na namowy. Dopiero kiedy widzą grupę osób wspólnie zajmujących się wspólną sprawą, widzą konsekwencję w postępowaniu oraz zaczynają dostrzegać pierwsze efekty działań, to dopiero wtedy decydują się na przystąpienie do grupy. Nie przejmujcie się, jeżeli na pierwsze spotkanie zgłosi się mało osób, zacznijcie z grupą zapaleńców, a potem zapewne dołączą następne osoby.

Organizacja zebrania sąsiedzkiego

Proszę przygotować wcześniej agendę spotkania i podzielić się rolami.

Proszę przedstawić na zebraniu Zespół Sąsiedzki i przygotowany plan działania, w tym:

 • wybrane miejsce aranżacji miniogrodu;
 • zebraną dokumentację terenu w postaci fotografii i planu;
 • wyznaczone funkcje uczestników Zespołu Sąsiedzkiego;
 • projekt zagospodarowania wybranego terenu;
 • projekt harmonogramu prac przy realizacji projektu;
 • przedstawienie potrzeb Zespołu;

Proszę wspólnie zastanowić się nad charakterem wspólnego miejsca wypoczynku, aby realizowany projekt był rzeczywistym odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców budynku.

Pozyskanie dodatkowych uczestników Zespołu Sąsiedzkiego

Proszę zwrócić się do społeczności sąsiedzkiej z zaproszeniem do czynnego udziału w planowanym projekcie zmian otoczenia. Pozyskanie jak największej liczby osób zaprocentuje po wielekroć, ponieważ im zespół liczniejszy tym lżejsza i przyjemniejsza praca, łatwiej później dbać i pielęgnować dzieło własnych, a nie cudzych rąk, powstaje poczucie więzi międzyludzkich opartych o działanie we wspólnym celu. Ma się również poczucie bycia w dużej grupie, co daje siłę do kontynuacji pracy.

Ludzie mają różne umiejętności, którymi chętnie się podzielą. Wskazane byłoby na przykład pozyskanie:

  • osób w sile wieku do prac ziemnych/budowlanych;
  • młodych ludzi do współpracy – mają dużo entuzjazmu, a poza tym świetnie posługują się komputerem, co ułatwi komunikację z Organizatorami Projektu;
  • transportu do przewożenia roślin i ew. podłoża;
  • osoby komunikatywnej, umiejącej zachęcić do działania;
  • osoby z umiejętnościami plastycznymi, która może stworzyć plakat, ogłoszenie o nowej akcji w bloku, itp.
  • zapalonych ogrodników, którzy chętnie włączą się do prac (wiele osób posiada działki, z których można przywieźć rośliny, które wzbogacą przydomowy ogród);