Promocja wśród sąsiadów

Przygotujcie materiały zachęcające sąsiadów do udziału w zebraniu sąsiedzkim. Mogą to być ogłoszenia lub ulotki informujące o terminie zebrania i planowanej inicjatywie.

Możecie też rozmawiać z sąsiadami, opowiedzieć o swoich planach miniogrodu.

Organizacja zebrania sąsiedzkiego

Przygotujcie agendę spotkania i podzielcie się zadaniami.

Na zebraniu przedstawcie zespół sąsiedzki i plan działania, w tym:

  • wybrane miejsce aranżacji miniogrodu;
  • dokumentację terenu: zdjęcia i plan;
  • podział zadań;
  • plan aranżacji miniogrodu;
  • harmonogram prac przy realizacji projektu;
  • potrzeby zespołu.

Zastanówcie się nad wspólnym miejscem wypoczynku, żeby planowany miniogród spełniał potrzeby mieszkańców budynku.