Przygotujcie listę zadań do wykonania i zaplanujcie ich realizację. Zaproście sąsiadów do współpracy i podzielcie się zadaniami. Ustalcie, kto będzie za nie odpowiedzialny. Większość prac będziecie wykonywać wspólnie, ale warto wyznaczyć lidera każdego działania.

Przykładowy harmonogram realizacji miniogrodu: