Proszę zaprosić sąsiadów do współpracy przypisując poszczególnym osobom zadania do wykonania. Ważne jest, aby szczegółowo przemyśleć jakie prace należy wykonać i kto będzie za nie odpowiedzialny. Większość prac będzie wykonywana wspólnie – w grupie, ale zawsze trzeba wyznaczyć lidera każdego działania.

TABELA Z PRZYKŁADOWYM HARMONOGRAMEM DZIAŁAŃ